REGULAMIN IX COOKING CLASH

 • UCZESTNICTWO
 1. W kulinarnym starciu biorą udział 3 drużyny w skład których wejść może od 3 do 5 zawodników. Ilość pomocników, krewnych, znajomych, podpowiadaczy i dawaczy dobrych rad, masażystów, trenerów i innych postaci różnego autoramentu –  dowolna (o ile nie są to profesjonaliści).
 2. W skład drużyn mogą wchodzić wyłącznie kucharze amatorzy!  W skład drużyn nie mogą wchodzić osoby, które zawodowo zajmują się lub zajmowały się gastronomią.
 3. Każda drużyna, która chce wziąć udział w CC musi wypełnić formularz zgłoszeniowy: http://cookingclash.pl/zgloszenia/z informacją, dlaczego to właśnie ona powinna wziąć udział w CC.
 4. Zgodnie z ośmiokrotnie uświęconą tradycją w IX Cooking Clash wezmą udział dumni zwycięzcy poprzedniego VIII-go starcia czyli Związek Kucharzy Amatorów ,
 5. Z pośród zgłoszeń Strasznie Ważna Komisja ( w skrócie SWK), złożona z Bananów oraz przedstawicieli pozostałych partnerów, wybierze drużyny, które wezmą udział w Clashu.
 6. Termin przysyłania zgłoszeń mija 28 sierpnia o godzinie 24:00.
 7. Wybór drużyn nastąpi do 29 sierpnia do godziny 24:00 i zostanie podany do publicznej wiadomości.
 8. IX Cooking Clash odbędzie sie w Parku Szczęśliwickim w niedzielę 11 września 2016.
 • SPRZĘT I PRZEBIEG ZAWODÓW
 1. Organizatorzy zapewniają drużynom namioty, zaplecze techniczne, produkty spożywcze.
 2. Drużyny po rekrutacji otrzymają listę dostępnego sprzętu i kategorii produktów spożywczych.
 3. Każda drużyna może złożyć dodatkowe zamówienia na niestandardowy sprzęt kuchenny i produkty spożywcze. Organizatorzy zapewnią go w miarę swoich możliwości.
 4. Pełne zamówienie produktowe i sprzętowe super organizator musi otrzymać nie później niż 4 września o 20:00.
 5. Zawodnicy przesyłają swoje pomysły bezpośrednio do organizatorów na info@cookingclash.pl
 • TEMATYKA
 1. Tematem IX CC jest: STREET FOOD vol.2.
 2. Uczestnicy mają za zadanie odwzorować stoisko street foodowe z dowolnego regionu świata wyłączając food truck’i, bo nie mamy truck’a. (chyba że se zorganizujecie – to wtedy wolno. Żart)
 3. Drużyny muszą stawić się w miejscu Park Szczęśliwicki do godziny 10:00. Wydawanie przygotowanych porcji rozpocznie się o godzinie 15:00. i wydają je do godziny 18:00.
 4. Każda z drużyn musi przyrządzić i wydać minimum 300 porcji degustacyjnych przygotowanych dań. Muszą być to przynajmniej dwie potrawy, w tym jedna wegetariańska.
 • GŁOSOWANIE
 1. Zwycięzcy Cooking Clash  wybierani są poprzez głosowanie gości, za pomocą specjalnie oznakowanego widelczyka, który będzie można otrzymać na terenie imprezy w wyznaczonym punkcie.
 2. Głosowanie polega na wrzuceniu widelczyka do urny przypisanej drużynie.
 3. Największa ilość widelczyków w urnie zadecyduje o zwycięstwie
 4. Goście CC w pierwszej kolejności otrzymują specjalny widelczyk do głosowania dostępny przy stoiskach CC oraz specjalny stempel na wierzchu lewej dłoni.
 5. Jeżeli gość nie posiada lewej dłoni wtedy stempel otrzymuje na prawej.
 6. Jeden gość otrzyma tylko jeden widelczyk, którym zagłosuje na wybraną przez siebie drużynę.
 7. Po okazaniu stempla CC, Goście otrzymują od drużyn porcje degustacyjne przygotowanych potraw oraz stempel z nazwą drużyny na wierzch lewej dłoń. (jw.)
 8. W trakcie trwania CC zostanie przyznane wyróżnienie Jury profesjonalnego, w skład którego wchodzą osoby zawodowo związane  z gastronomią lub kulinariami, nie związanych z uczestnikami CC.
 9. Jury wyłania zwycięzcę w trakcie tajnej narady, na podstawie mętnych i niesprecyzowanych kryteriów.
 10. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega pyskówce ani odwołaniu
 11. Finał CC i ogłoszenie wyników głosowania nastąpi o 19:00.
 • POZOSTAŁE STRASZNIE WAŻNE RZECZY
 1. Najważniejsza zasada: Nie gramy o złote kalesony!
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdej chwili w dowolnym zakresie, a uczestnicy muszą być czujni jak ważka.
 3. Po zakończonym Clash’u każda z drużyn zobowiązana jest do przekazania organizatorom receptur i opisu przygotowanych potraw.
 4. Organizator trzyma za Was kciuki. U rąk i nóg.